Sausringose pietinėse stepėse, palei upes, tarp krūmų brūzgynų žemumose galima rasti augančią vaistinę piliarožę. Tai